Pallet Flow Rack System

Pallet flow rack system including the type of pallet flow racks contain industrial goods according to industrial standard Japanese.

 1. Pallet Racking

  Pallet Racking

  Pallet racking sử dụng kết hợp được tất cả các loại kệ có đầy đủ các kích thước và đa dạng rất tiện ích cho lưu trữ hàng hoá và nhanh chóng cho xe nâng lấy hàng.
 2. Carton Flow Racking

  Carton Flow Racking

  Carton flow racking là hệ thống kệ trượt pallet flow rack dạng tải nhẹ không dùng pallet mà sử dụng các thùng carton trượt trên các con lăn ru lo nhập khẩu.
 3. Pallet Flow Rack Used Specialists

  Pallet Flow Rack Used Specialists

  Pallet flow rack used specialists be retrofitted to be a more efficient dynamic storage system with the addition of pallet flow rails. Pallet flow rack used for sale, ideal for maximizing storage space.
gotop