Pallet Flow Rack System

Pallet flow rack system including the type of pallet flow racks contain industrial goods according to industrial standard Japanese.

 1. Lựa chọn kệ để hàng nào tốt?

  Lựa chọn kệ để hàng nào tốt?

  Lựa chọn kệ để hàng nào tốt? là một trong những thắc mắc của nhiều khách hàng khi có ý định mua kệ kho chứa hàng nhằm phục vụ cho các hoạt động lưu trữ tại doanh nghiệp mình.
 2. Pallet nested

  Pallet nested

  Pallet nested/ stacking the cargo pallet, maximize warehouse area, contain versatile, handy nested manner.
 3. Assembly shelf contains fabric

  Assembly shelf contains fabric

  Assembly shelf contains fabric is one of the most promising solutions to the problem of managing and storing textiles, textile products, avoid damp and termite intrusion.
 4. Kệ pallet flow rack

  Kệ pallet flow rack

  Kệ pallet flow rack là kệ lưu trữ hàng hóa theo phương pháp luân chuyển hàng trong kho, hàng được đưa vào đầu tiên sẽ xuất đầu tiên. Hàng mới nhận sẽ được xuất sau các hàng hóa cũ hơn
gotop