Kệ Trượt Pallet Flow Rack Chứa Hàng

Kệ trượt pallet flow rack chứa hàng tự động các con lăn di chuyển các pallet thành hàng. Điều khiển các pallet flow rack trên thanh day rulo nhận hàng và trả hàng nhanh chóng.

gotop