Kệ Trượt Pallet Flow Rack

Kệ Trượt Tự Động Pallet Flow Racking

Kệ Trượt Pallet Flow Rack là hệ thống Kệ Trượt Tự Động có các mặt tầng được cấu tạo bởi những con lăn.Hàng hóa sẽ được để trên pallet và trượt trên các con lăn đó

gotop